Podrška medijskim reformama u Srbiji

Sinoć su sa velikim uspehom održane promocija „Priručnika o medijskoj pismenosti“ kao i vebinar „Digitalni buntovnik”. Pojavom priručnika okončava se rad na bitnoj komponenti projekta “Podrška medijskim reformama u Republici Srbiji”. Dodatnu težinu jučerašnjem događaju pružile su snimljene...

Vebinar „Digitalni buntovnik” i promocija „Priručnika za medijsku pismenost u preduniverzitetskom dobu” biće održani u  sredu 9. decembra od 17 časova. Vebinarom „Digitalni buntovnikˮ, koji prati virtuelno sazrevanje dece srednjoškolskog uzrasta, završava se ciklus vebinara „Digitalni imunitet – od digitalne...

Od ponedeljka 23. novembra, svakog radnog dana od 9.40 na Drugom programu Radio-televizije Srbije, odmah nakon školskih časova, emitovaće se nova igrano-animirana televizijska serija „Superheroji medijske pismenosti“. Ova TV serija (sastavljena od 18 epizoda u trajanju od po 12 minuta) namenjena...

Radionice za osnovce pod nazivom „Medijska pismenost“, u okviru Uneskove nedelje medijske pismenosti, održana su tokom ove sedmice u beogradskoj osnovnoj školi “Kralj Aleksandar I”. Organizator je Ministarstvo kulture i informisanja koje će i u narednom periodu održati niz radionica koje bi pomogle deci...

U poslednjem godišnjem izveštaju Evropske unije o napretku Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji prepoznato je zalaganje Ministarstva kulture i informisanja za unapređenje medijske pismenosti kroz izradu preporuka i smernica za poboljšanje i razvoj medijske pismenosti u preduniverzitetskom obrazovanju....

Slider

Podrška
RTS-u i RTV-u

Javni medijski servisi imaju veoma važnu ulogu u društvu kao pouzdani pružaoci relevantnih informacija svim građanima. Stoga su Radio-televizija Srbije (RTS) i Radio-televizija Vojvodine (RTV) ključni partneri u realizaciji projekta “Podrška medijskim reformama u Srbiji”.

Medijska
pismenost

Projekat podržava reformu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srbiji pomažući Ministarstvu kulture i informisanja u kreiranju novog školskog kurikuluma za medijsku pismenost.
 

Monitoring EU
medijskih grantova

Projekat će podržati Delegaciju Evropske unije u Srbiji u procesu monitoring procesa implementacije devet medijskih grantova u Srbiji koji je Delegacija EU pokrenula u aprilu 2017. godine sa budžetom od 2,3 miliona eura.

Javni medijski servisi, svuda u svetu, suočavaju se sa brojnim izazovima. Jedan od zajedničkih je i kako održati i/ili povećati publiku u uslovima brzih tehnoloških promena i jakih globalnih uticaja. Trend okretanja od “tradicionalnih medija”, među kojima se nalaze i javni servisi, posebno je primetan kod mladih. Ostati relevantan i osigurati uticaj na publiku – čini se da nikada nije bilo teže. Političko i finansijsko okruženje u Srbiji samo je dodatni izazov – kako je to opisano i u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije iz aprila 2018.

Stoga će se projektna podrška RTS-u i RTV-u ogledati u sprpvođenju brojnih treninga, konsultativnih sastanaka i studijskih poseta evropskim javnim medijskim servisima.

Izgradnja kapaciteta i serija profesionalnih treninga počinje u oktobru 2018. i trajaće do februara 2020. godine, uključujući sledeće aktivnosti:

Unapređenje interne i eksterne komunikacije;
Obogaćivanje programskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina;
Izgradnja kapaciteta korišćenja društvenih mreža.

Projekat nastoji da podrži stvaranje novih uslova u reformi osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srbiji u oblasti medijske pismenosti pomažući Ministarstvu kulture i informisanja u vođenju procesa kreiranja novog školskog kurikuluma za medijsku pismenost.

Projekat će pružiti podršku u formiranju Radne grupe kojom koordinira Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa glavnim zadatkom da se obezbede preporuke i ekspertize, zasnovane na dobrim evropskim praksama u oblasti medijske pismenosti.

Priprema kurikuluma koji bi obuhvatio izradu plana udžbenika za medijsku pismenost na osnovnom i srednjem nivou obrazovanja jedan je od strateških ciljeva medijske politike u narednom periodu i važan je i za čenike i za nastavnike.

Pored toga, projekat će podržati vodeću ulogu RTS-a i RTV-a u razvoju programa posvećenih promovisanju medijske pismenosti mladih, prvenstveno mladima kao publici. Očekuje se kreiranje novih programskih celina sa posebnim naglaskom na interaktivne sadržaje, mogućem veb i mobilnih sadržajima u okviru kampanje promocije i podrške medijske pismenosti.

Projekat će pomoći RTS-u i RTV-u da preuzmu vodeću ulogu u promotivnoj kampanji posvećenoj medijskoj pismenosti među učenicima, posebno u razvoju programa i drugih medijskih servisa koji bi doprineli i zaštiti i edukaciji mladih.

Projekat će podržati Delegaciju Evropske unije u Srbiji u procesu monitoring procesa implementacije devet medijskih grantova u Srbiji koji je Delegacija EU pokrenula u aprilu 2017. godine sa budžetom od 2,3 miliona eura.

Monitoring projekata posvećen je praćenju efekata podrške medijima u vidu dugoročnih grantova medijima koji su dodeljeni za istraživačku i kreativnu medijsku produkciju u oblasti vladavine prava, zaštite životne sredine, kulturne raznolikosti, medija i digitalne pismenosti kao i procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Novčani iznosi pojedinačnih grantova kreću se 150 i 300 hiljada evra, a predviđeni rok realizacije projekata kreće se od 24 do 48 meseci.

Close Menu