Podrška medijskim reformama u Srbiji

Monitoring EU medijskih grantova

Projekat će podržati Delegaciju Evropske unije u Srbiji u procesu monitoring procesa implementacije devet medijskih grantova u Srbiji koji je Delegacija EU pokrenula u aprilu 2017. godine sa budžetom od 2,3 miliona eura.

Monitoring projekata posvećen je praćenju efekata podrške medijima u vidu dugoročnih grantova medijima koji su dodeljeni za istraživačku i kreativnu medijsku produkciju u oblasti vladavine prava, zaštite životne sredine, kulturne raznolikosti, medija i digitalne pismenosti kao i procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Novčani iznosi pojedinačnih grantova kreću se 150 i 300 hiljada evra, a predviđeni rok realizacije projekata kreće se od 24 do 48 meseci.


 

Close Menu