Podrška medijskim reformama u Srbiji

O PROJEKTU

„Podrška medijskim reformama u Republici Srbiji“ je projekat koji finansira Evropska unija sa ciljem:

Pružanja tehničke pomoći javnim medijskim servisima, Radio – televiziji Srbije i Radio – televiziji Vojvodine u umrežavanju njihovih radio, TV, internet stranica i društvenih mreža u integrisanu redakciju.
Pružanja tehničke podrške radnoj grupi Ministarstva kulture i informisanja u izradi nastavničkog priručnika za celokupno preduniverzitetsko obrazovanje, radi unapređenja i razvoja medijske pismenosti.
Nadgledanja grantova Evropske unije za podršku istraživačkom novinarstvu u Srbiji.

O PROJEKTU

„Podrška medijskim reformama u Republici Srbiji“ je projekat koji finansira Evropska unija sa ciljem:

Pružanja tehničke pomoći javnim medijskim servisima, Radio – televiziji Srbije i Radio – televiziji Vojvodine u umrežavanju njihovih radio, TV, internet stranica i društvenih mreža u integrisanu redakciju.
Pružanja tehničke podrške radnoj grupi Ministarstva kulture i informisanja u izradi nastavničkog priručnika za celokupno preduniverzitetsko obrazovanje, radi unapređenja i razvoja medijske pismenosti.
Nadgledanja grantova Evropske unije za podršku istraživačkom novinarstvu u Srbiji..

Javni medijski servisi, svuda u svetu, suočavaju se sa brojnim izazovima. Jedan od zajedničkih je i kako održati i/ili povećati publiku u uslovima brzih tehnoloških promena i jakih globalnih uticaja. Trend okretanja od “tradicionalnih medija”, među kojima se nalaze i javni servisi, posebno je primetan kod mladih. Ostati relevantan i osigurati uticaj na publiku – čini se da nikada nije bilo teže. Političko i finansijsko okruženje u Srbiji samo je dodatni izazov – kako je to opisano i u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije iz aprila 2018.

Stoga će se projektna podrška RTS-u i RTV-u ogledati u sprpvođenju brojnih treninga, konsultativnih sastanaka i studijskih poseta evropskim javnim medijskim servisima.

Izgradnja kapaciteta i serija profesionalnih treninga počinje u oktobru 2018. i trajaće do februara 2020. godine, uključujući sledeće aktivnosti:

Unapređenje interne i eksterne komunikacije;
Obogaćivanje programskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina;
Izgradnja kapaciteta korišćenja društvenih mreža.

Projekat nastoji da podrži stvaranje novih uslova u reformi osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srbiji u oblasti medijske pismenosti pomažući Ministarstvu kulture i informisanja u vođenju procesa kreiranja novog školskog kurikuluma za medijsku pismenost.

Projekat će pružiti podršku u formiranju Radne grupe kojom koordinira Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa glavnim zadatkom da se obezbede preporuke i ekspertize, zasnovane na dobrim evropskim praksama u oblasti medijske pismenosti.

Priprema kurikuluma koji bi obuhvatio izradu plana udžbenika za medijsku pismenost na osnovnom i srednjem nivou obrazovanja jedan je od strateških ciljeva medijske politike u narednom periodu i važan je i za čenike i za nastavnike.

Pored toga, projekat će podržati vodeću ulogu RTS-a i RTV-a u razvoju programa posvećenih promovisanju medijske pismenosti mladih, prvenstveno mladima kao publici. Očekuje se kreiranje novih programskih celina sa posebnim naglaskom na interaktivne sadržaje, mogućem veb i mobilnih sadržajima u okviru kampanje promocije i podrške medijske pismenosti.

Projekat će pomoći RTS-u i RTV-u da preuzmu vodeću ulogu u promotivnoj kampanji posvećenoj medijskoj pismenosti među učenicima, posebno u razvoju programa i drugih medijskih servisa koji bi doprineli i zaštiti i edukaciji mladih.

Projekat će podržati Delegaciju Evropske unije u Srbiji u procesu monitoring procesa implementacije devet medijskih grantova u Srbiji koji je Delegacija EU pokrenula u aprilu 2017. godine sa budžetom od 2,3 miliona eura.

Monitoring projekata posvećen je praćenju efekata podrške medijima u vidu dugoročnih grantova medijima koji su dodeljeni za istraživačku i kreativnu medijsku produkciju u oblasti vladavine prava, zaštite životne sredine, kulturne raznolikosti, medija i digitalne pismenosti kao i procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Novčani iznosi pojedinačnih grantova kreću se 150 i 300 hiljada evra, a predviđeni rok realizacije projekata kreće se od 24 do 48 meseci.

Close Menu