Podrška medijskim reformama u Srbiji

Podrška RTS-u i RTV-u

Javni medijski servisi, svuda u svetu, suočavaju se sa brojnim izazovima. Jedan od njih je kako održati i/ili povećati publiku u medijskom okruženju koje karakterišu brze tehnološke promene i sve uticajniji globalni igrači. Trend okretanja od “tradicionalnih medija”, među kojima se nalaze i javni medijski servisi, posebno je primetan kod mladih. Ostati relevantan i osigurati uticaj na publiku – čini se da nikada nije bilo teže. Političko i finansijsko okruženje u Srbiji samo je dodatni izazov – kako je to opisano i u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije iz aprila 2018. godine.

Stoga će se projektna podrška RTS-u i RTV-u ogledati u sprovođenju brojnih treninga, konsultativnih sastanaka i studijskih poseta evropskim javnim medijskim servisima.

Izgradnja kapaciteta i serija profesionalnih treninga počinje u februaru 2019. i trajaće do maja 2020. godine, uključujući sledeće aktivnosti:

Pružanje tehničke pomoći javnim medijskim servisima, Radio-televiziji Srbije i Radio-televiziji Vojvodine u umrežavanju njihovih radio, TV, web stranica i društvenih mreža u integrisanu redakciju
Unapređenje korišćenja društvenih mreža u izveštavanju o tekućim događajima
Pomoć u obogaćivanju sadržaja na jezicima nacionalnih manjina.

Close Menu