Podrška medijskim reformama u Srbiji

Vesti

Sastanak Nadzornog odbora Projekta

Danas je putem komunikacione internet platforme održan sedmi sastanak Nadzornog odbora projekta “Podrška medijskim reformama u Srbiji”. Na sastanku su razmatrane dosadašnje aktivnosti i dogovoreni dalji koraci u realizaciji projekta u okolnostima prouzrokovanim nizom ograničenja usled epidemije COVID-19. Na ovom

Detaljnije

Sastanak Radne grupe tokom završne faze izrade Priručnika

U Ministarstvu kulture i informisanja održan je sastanak Radne grupe za izradu Priručnika za medijsku pismenost u preduniverzitetskom obrazovanju. Članove Radne grupe pozdravili su Aleksandar Gajović, državni sekretar i Slavica Trifunović, pomoćnica ministra u Ministarstvu kulture i informisanja. Sastanku je,

Detaljnije

Sastanak Radne grupe u Ministarstvu kulture i informisanja

U Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije održan je sastanak Radne grupe za izradu Priručnika za unapređenje i razvoj medijske pismenosti u preduniverzitetskom dobu. Na ovom sastanku su se članovi Radne grupe detaljnije upoznali sa dosadašnjim aktivnostima u okviru projektne

Detaljnije

Poseta novoj zgradi Radio-televizije Vojvodine

Tokom boravka u Novom Sadu članovi Nadzornog odbora projekta “Podrška medijskim reformama u Srbiji” posetili su novu zgradu Radio-televizije Vojvodine. Nova kuća RTV-a prostire se na 17.530 kvadratnih metara i izgrađena je na Mišeluku gde su se nekada nalazili srušeni

Detaljnije

Vesti

Sastanak Nadzornog odbora Projekta

Danas je putem komunikacione internet platforme održan sedmi sastanak Nadzornog odbora projekta “Podrška medijskim reformama u Srbiji”. Na sastanku su razmatrane dosadašnje aktivnosti i dogovoreni dalji koraci u realizaciji projekta u okolnostima prouzrokovanim nizom ograničenja usled epidemije COVID-19. Na ovom

Detaljnije

Sastanak Radne grupe tokom završne faze izrade Priručnika

U Ministarstvu kulture i informisanja održan je sastanak Radne grupe za izradu Priručnika za medijsku pismenost u preduniverzitetskom obrazovanju. Članove Radne grupe pozdravili su Aleksandar Gajović, državni sekretar i Slavica Trifunović, pomoćnica ministra u Ministarstvu kulture i informisanja. Sastanku je,

Detaljnije

Sastanak Radne grupe u Ministarstvu kulture i informisanja

U Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije održan je sastanak Radne grupe za izradu Priručnika za unapređenje i razvoj medijske pismenosti u preduniverzitetskom dobu. Na ovom sastanku su se članovi Radne grupe detaljnije upoznali sa dosadašnjim aktivnostima u okviru projektne

Detaljnije

Poseta novoj zgradi Radio-televizije Vojvodine

Tokom boravka u Novom Sadu članovi Nadzornog odbora projekta “Podrška medijskim reformama u Srbiji” posetili su novu zgradu Radio-televizije Vojvodine. Nova kuća RTV-a prostire se na 17.530 kvadratnih metara i izgrađena je na Mišeluku gde su se nekada nalazili srušeni

Detaljnije
Close Menu